LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Chcete reklamu na tomto místě?
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Jižní Čechy

Oblast: Čechy (ubytování), region: Jižní Čechy (ubytování)

?eský Krumlov

M?sto na Vltav? pod jižními svahy Blanského lesa. St?edov?ké centrum m?sta malebn? se vypínající nad meandy ?eky Vltavy je cílem velkého množství návšt?vník? z domova i ze zahrani?í. ?eský Krumlov byl v roce 1992 za?azen mezi památky UNESCO.

www: www.ckrumlov.cz (informa?ní systém ?eského Krumlova)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Blanský les - Chrán?ná krajinná oblast

Malé poho?í v šumavském podh??í severn? od ?eského Krumlova. Nejvyšší horou je Kle? (1084 m) s kamennou rozhlednou na vrcholu, která je nejstarší v ?echách (z r. 1825). Na severním okraji poho?í vesni?ka Holašovice s návsí s rybní?kem a okolo stojícími statky zapsaná mezi památkami UNESCO.

www: www.bl-p.cz (mikroregion Blanský les)
www.holasovice.cz (Holašovice - památka UNESCO)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Hluboká nad Vltavou

Jeden z nejkrásn?jších zámk? v ?echách. Leží pouhých 9 km od ?eských Bud?jovic. Reprezenta?ní sídlo Swarzenberg? ve stylu anglické windsorské gotiky. Zimní zahrada, park v anglickém stylu.

www: www.pruvodce.com/hlubokanadvltavou (Zámek Hluboká)

Vrcholová partie hory Kamenec [Zvětšit - nové okno]

Novohradské hory

Poho?í p?i hranicích s Rakouskem. Díky nedostupnosti v dob? železné opony velmi zachovalá p?íroda. Nejvyššími vrcholy jsou Kamenec (1072 m), Myslivna (1040 m) a Vysoká (1034 m). Husté lesy, skální útvary, klid. Mezi kulturní památky pat?í gotický hrad v Nových Hradech a barokní kostel v Dobré Vod? s místním zázra?ným pramenem. Žofínský prales, prales Hojná voda, Ter?ino údolí, rozhledna na Kraví ho?e - to vše jsou místa, která rozhodn? stojí zato navštívit.

www: www.novohradky.info (vše o Novohradských horách)
www.novohradsko.cz (pr?vodce po Novohradských horách a okolí)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Najdete zde i neprostupné lesy. [Zvětšit - nové okno]

T?ebo?sko - Chrán?ná krajinná oblast

Rovinatá krajina, která byla po staletí ovliv?ována ?lov?kem. P?esto se zde zachovaly mimo?ádn? cenné p?írodní hodnoty. Biosférická rezervace UNESCO. D?myslná sí? um?lých stok a rybník?, výskyt vodního ptactva. U m?sta T?ebo? známý rozlehlý rybník Sv?t.

www: www.trebon.net (infocentrum T?ebon?)
www.trebonsko.cz (informace z T?ebo?ska)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Okolí Svaté Má?í na Šumav? [Zvětšit - nové okno]

Šumava - Národní park

Území p?i hranicích s N?meckem. Zelené plíce Evropy, nejv?tší p?írodní park ve st?ední Evrop?, rašeliništ?, zbytky prales?, hluboké lesní hvozdy, horská jezera, to vše Šumava nabízí. Od roku 1991 je chrán?na formou národního parku, stejn? tak její pokra?ování v Bavorsku. Ochranné pásmo má statut chrán?né krajinné oblasti. Lipno - nejv?tší vodní plocha v ?R. Mezi lyža?ská st?ediska pat?í Zadov, Nové Hut?, Kramolín a Železná Ruda - Špi?ák. Nejvyšší horou ?eské Šumavy je Plechý (1378 m). Známá horská plesa - Plešné, ?erné a ?ertovo jezero. Mezi nejznám?jší turistická centra pat?í Kvilda, Churá?ov, Modrava, Srní, vše malebné horské vesni?ky. V?hlasný prales Boubín. V oblasti pramení ?eka Vltava.

www: www.npsumava.cz (Správa NP Šumava)
www.sumavanet.cz (aktuální zpravodajství ze Šumavy)
stara-sumava.cz (Šumava na historických pohlednicích)
www.sumava.xf.cz (Krásy Šumavy - p?ehled zajímavých míst)
www.strakonice.net (Strakonice - oficiální informa?ní systém)

Foto: Ubyt. pod Má?ským vrchem. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil