LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Královéhradecký kraj

Oblast: Čechy (ubytování), region: Královéhradecký kraj (ubytování)
Prachovské skály [Zvětšit - nové okno]

?eský ráj - Chrán?ná krajinná oblast

Krajina s charakteristickými skalními m?sty. V roce 1955 zde byla vyhlášena první chrán?ná krajinná oblast v ?eskoslovensku. Významnými m?sty na okraji oblasti a východisky jsou Mnichovo Hradišt?, Železný Brod, Semily, Ji?ín a Sobotka. Dominantou je charakteristická z?ícenina skalního hradu Trosky. Známými vrcholy jsou Kozákov a Mužský. Nejznám?jšími skalními m?sty jsou Hruboskalsko a Prachovské skály. Poblíž Semil se nachází Bozkovské dolomitové jeskyn?. Po oblasti je zavedena hustá sí? cyklobus?.

www: www.cesky-raj.info (turistický region ?eský ráj)
www.jicin.cz (m?sto Ji?ín)
www.prachovskeskaly.com (Prachovské skály)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Teplické skály [Zvětšit - nové okno]

Adršpašsko-teplické skály

Pískovcové Adršpašsko-teplické skály jsou nejv?tším celistvým ?eským skalním m?stem. Teplické i Adršpašské skály vytvá?í Národní p?írodní rezervaci. Ka?ony, sout?sky, labyrinty, skalní útvary, plavba na lodi?kách po skalním jezírku - to vše láká velké množství turist?. Hlavními turistickými centry a východisky do skal jsou Adršpach a Teplice nad Metují, dostupné i vlakem. V Teplicích nad Metují se koná známý Mezinárodní horolezecký filmový festival. Nedaleko Teplických skal, sm?rem k m?stu Police nad Metují, skalní m?sto Ostaš.

www: www.teplicenadmetuji.cz (Teplice nad Metují)
www.teplickeskaly.com (Teplické skály)
www.adrspach.cz (obec Adršpach)
www.broumovsko.cz (Adršpašské skály na webu Broumovska)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net. Foto: M?sto Teplice nad Metují

Sn?žka od Slezského domu [Zvětšit - nové okno]

Krkonoše - Národní park

Krkonoše jsou nejvyšším poho?ím ?eské republiky umíst?né p?i hranicích s Polskem. Maximální výše dosahují hrani?ní horou Sn?žka (1602 m). Chrán?no formou Krkonošského národního parku. Mohutné holé horské h?ebeny, rozsáhlé lesní porosty na úbo?ích, skalnaté srázy, ledovcová údolí, rašeliništ?. Charakteristické jsou roztroušené boudy po celých horách, z nichž mnoho funguje jako turistické chaty. Hlavním turistickým a lyža?ským st?ediskem je Špindler?v Mlýn, dosahující nejlepší úrovn? v ?eské republice, d?jist? sv?tového poháru ve sjezdovém lyžování. Dalšími významnými st?edisky jsou Pec pod Sn?žkou, Harrachov, Rokytnice nad Jizerou. Pramen Labe nedaleko Labské boudy. Pan?avský vodopád je nejv?tším v ?esku.

www: www.krnap.cz (Krkonošský národní park)
www.krkonose.cz/foto (informa?ní servis z Krkonoš)
www.spindleruv-mlyn.cz (Špindler?v Mlýn)
www.skiarealspindl.cz (Skiareál Špindler?v Mlýn)
www.pecpodsnezkou.cz (Pec pod Sn?žkou)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Ob?erstvení horské služby na P?ticestí [Zvětšit - nové okno]

Orlické hory - Chrán?ná krajinná oblast

Poho?í na hranicích ?eska a Polska s nejvyšším vrcholem Velká Deštná (1115 m). Hlavními turistickými a lyža?skými centry jsou Deštné, ?í?ky, Rokytnice v Orlických horách a ?enkovice. Hojn? navšt?vovanými vrcholy jsou Šerlich se známou turistickou chatou v západní ?ásti hor a Suchý vrch ve východní ?ásti s blízkou d?lost?eleckou pevností Bouda.

www: www.orlickehory.net (p?kné nadšenecké stránky o t?chto horách)
www.orlickehory.cz (další informa?n? obsáhlý web)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

OrlickéHory.cz


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil