LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníHistorie změn

29. 7. 2010 - Na webu se neustále pracuje, inzeráty udržuji aktuální, p?idávám drobné nové funk?nosti. Pouze na aktualizaci této stránky o zm?nách nezbývá ?as.
5. 1. 2009 - Na titulní stránku p?idána klikací mapa rekrea?ních oblastí umož?ující rychlejší navigaci po webu. Aktualizace inzerát? probíhají neustále (neinformuji o tom zde).
30. 9. 2008 - Neustále probíhá aktualizace stávajících inzerát? a p?ibývají nové.
10. 7. 2008 - Neustále probíhá aktualizace stávajících inzerát? a p?ibývají nové.
11. 6. 2008 - Neustále probíhá velká aktualizace stávajících inzerát?, p?ibývají i nové.
7. 4. 2008 - Web rozší?en o sekci o Ukrajin?, zatím bez ubytování, ale s lákadly k návšt?v? této zem?.
29. 3. 2008 - Aktualizováno dalších asi 150 stávajících inzerát?.
19. 3. 2008 - Aktualizováno více než 150 stávajících inzerát?.
1. 3. 2008 - P?idáno dalších 10 inzerát?.
9. 2. 2008 - P?idány další nabídky a provedeny úpravy.
25. 1. 2008 - Na titulní stránku p?idána p?ehledná mapka umož?ující odskok ihned do konkrétního kraje v ?R a SR, p?ípadn? do zahrani?ních m?st nedaleko hranic. St?edo?eský kraj + Praha byl rozd?len na Prahu a samotný St?edo?eský kraj.
18. 1. 2008 - P?idáno 15 nových bezplatných nabídek ubytování ze Zlínského kraje.
14. 1. 2008 - P?idáno asi 30 nových bezplatných nabídek z okres? Opava, Nový Ji?ín, Karviná a Frýdek-Místek.
11. 1. 2008 - P?idáno 18 nových bezplatných inzerát? na levná za?ízení z Moravy.
6. 1. 2008 - P?idáno n?kolik dalších ubytovacích za?ízení. Návšt?vník?m webu LevneUbytovani.net p?eji do nového roku hodn? p?íjemných zážitk?!
25. 12. 2007 - Mírné zm?ny.
12. 12. 2007 - P?idána další za?ízení z Muránské planiny a jiných míst.
20. 11. 2007 - P?idáno mnoho nových inzerát? z Krom??ížska. Zapo?ata spolupráce se serverem HostelWorld.com na prezentaci nabídek hostel? z celého sv?ta.
16. 11. 2007 - P?idáno 14 nových za?ízení z okresu Krom??íž a 1 z okolí Zlína.
2. 11. 2007 - P?idány 3 nové objekty.
27. 10. 2007 - P?idáno 5 nových inzerát?.
7. 10. 2007 - P?idáno 11 bezplatných inzerát? ze Slovenska z míst: Slanec - Slanská Huta (Slanské vrchy), ?erveník pri Leopoldove (Dolné Považie), Bardejov - Mníchovský potok (Busov / Bardejovské Kúpele), Oravské Veselé (Orava / Oravské Beskydy), Svetlice (Laborecká vrchovina / ChKO Východné Kapraty), Skalica - Zlatnícka dolina (Záhorie / Biele Karpaty), Prievidza (Vtá?nik / Strážovské vrchy), Chorvátsky Grob (Malé Karpaty / Senec - Slne?né jazerá), Važec (Nízke Tatry / Vysoké Tatry)
3. 10. 2007 - Aktualizovány údaje u 4 za?ízení, dalších 5 nových p?idáno.
21. 9. 2007 - P?idáno 12 nových levných ubytování z Jeseník?.
14. 9. 2007 - P?idány 4 nová za?ízení.
2. 9. 2007 - P?idány za?ízení z: Vrchotovy Janovice (Voticko), Boskovice (Drahanská vrchovina / Moravský kras), Oš?adnica (Kysucké Beskydy - Ve?ká Ra?a), Nový Knín (Povltaví / vodní nádrž Slapy / Brdy)
17. 8. 2007 - P?idáno dalších 21 nových ubytovacích za?ízení, odstran?no 7 dlouho neaktualizovaných.
16. 8. 2007 - P?idáno 14 nových za?ízení + n?které starší zaktualizovány. Desítky dalších nových ubytování budou zve?ejn?ny v následujících dnech.
21. 6. 2007 - P?idáno 6 nových ubytovacích objekt?.
19. 6. 2007 - P?idáno mnoho za?ízení p?edevším z okres? B?eclav a Znojmo.
16. 6. 2007 - P?idáno 14 nových za?ízení p?edevším z okresu Hodonín.
15. 6. 2007 - P?idáno 8 nových za?ízení z okres? Brno-venkov a Blansko.
11. 6. 2007 - P?idány nové nabídky z okolí Brna (6x), Ostravy (2x), Lítvínova, Opavy.
10. 6. 2007 - Po?et nabídek ubytování brzy p?ekro?í 1.000, byly provedeny malé nutné úpravy systému k umožn?ní tohoto kroku.
9. 6. 2007 - Aktualizovány n?které nabídky a p?idány 4 nové.
4. 6. 2007 - Aktualizovány n?které nabídky a p?idány 3 nové.
22. 5. 2007 - Aktualizováno dalších asi 15 nabídek + zve?ejn?ny 3 nové.
17. 5. 2007 - Aktualizováno dalších asi 30 nabídek + zve?ejn?no pár nových.
10. 5. 2007 - Aktualizováno dalších asi 30 nabídek + zve?ejn?ny 2 nové.
10. 5. 2007 - Aktualizováno asi 70 stávajících ubytovacích za?ízení.
29. 4. 2007 - P?idáno pár nových nabídek.
14. 4. 2007 - Mírné zm?ny v inzerátech.
6. 4. 2007 - P?idáno pár nových nabídek a n?které aktualizovány.
21. 3. 2007 - P?idány nabídky z míst: Jedovnice, Doksy.
18. 3. 2007 - P?idány nabídky z míst: Bardo?ovo (Podhájska), ?eské Bud?jovice, Ráztely (Orlická p?ehrada), Kramolín (Dalešická p?ehrada), Chlum u Máchova jezera, Hab?ina (Královéhradecko), Žlutice (okolí Karlových Var?), Lanškroun (Podorlicko), Svratouch - Karlštejn (Ž?árské vrchy), Man?tín (Rakovnická pahorkatina), Moravský Karlov (Orlické hory)
5. 3. 2007 - P?idány nabídky z míst: Liptovské Slia?e (Nízke Tatry), Ivachnová (Cho?ské vrchy / Nízke Tatry), Brezovica (Orava / Západné Tatry), Valtice (Lednicko-Valtický areál)
4. 3. 2007 - P?idány nabídky z míst: Lule? (Vyškovsko), Trávnica, Bludov (Jeseníky), Rejvíz (Jeseníky), Pieš?any, Velká Lhota u Da?ic, Pecka - Sta?kov (Podkrkonoší), Prachatice - Perlovice, Rož?ava (Gemer)
15. 2. 2007 - P?idány nabídky z míst: Blansko - T?chov (Moravský kras), Sedl?any - T?ebnice, Lanškroun, Závažná Poruba (Nízke Tatry)
13. 2. 2007 - P?idány nabídky z míst: Ružomberok - Štiavni?ka, Nové Hut? (Šumava), Jind?iš (?eská Kanada), Kn?žice (Vyso?ina)
11. 2. 2007 - P?idány nabídky z míst: Ma?a (termálne kúpalisko Podhájska), Vitanová (Západné Tatry), B?eclav, Loket (Slavkovský les), Štúrovo (Burda / Podunajsko), Liptovský Mikuláš - Ondrašová
7. 2. 2007 - P?idány nabídky z míst: Majdalena (T?ebo?sko), Jakubovany (Západné Tatry)
2. 2. 2007 - P?idány nabídky z míst: Ludvíkov (Jeseníky), Horní Be?va (Beskydy), Ružomberok, Brezovica (Orava), Podbiel (Orava)
23. 1. 2007 - P?idány nabídky z míst: Krásno (Slavkovský les), Oravská Priehrada, Sklené Teplice (Štiavnické vrchy), Mosty u Jablunkova (Slezské Beskydy), Praha 9, Škrdlovice (Vyso?ina), Poprad - Ve?ká, Seletice (okres Nymburk), Vápenná (Rychlebské hory), Sušice (Šumava)
10. 1. 2007 - P?idány nabídky z míst: Radvánovice u Turnova (?eský ráj), Pardubice, Olomouc - Nový Sv?t. Další nabídky upraveny.
1. 1. 2007 - P?idány objekty z míst: Svojanov u Moravské T?ebové, Praha 4 - Michle, Bílý K?? (Vyso?ina), Ružomberok (Ve?ká Fatra), Velká nad Veli?kou (Bílé Karpaty), Kostelecké Horky (Poorli?í), Lhotka pod Ond?ejníkem (Moravskoslezské Beskydy)
8. 12. 2006 - P?idáno 5 nových ubytovacích za?ízení.
3. 12. 2006 - P?idáno pár nabídek ze Slovenska + upravena nabídka westernového m?ste?ka v Boskovicích.
20. 11. 2006 - Upraveno pár nabídek ze Slovenska.
15. 11. 2006 - Každým dnem p?ibývá n?kolik za?ízení, nyní nejvíce z východního Slovenska.
4. 11. 2006 - P?idány další nabídky, p?edevším z Prešovského kraje a Zemplínské Šíravy.
20. 10. 2006 - P?idáno 6 objekt? z okres? Dolný Kubín a Námestovo na Orav?.
8. 10. 2006 - P?idáno 20 lesních chat z Banskobystrického kraje.
7. 10. 2006 - P?idáno 10 za?ízení z jižního Slovenska.
5. 10. 2006 - P?idány 4 za?ízení z Nitranského kraje.
3. 10. 2006 - P?idáno 12 levných za?ízení z Tren?ínského kraje a z Kysucí.
28. 9. 2006 - P?idáno 6 levných za?ízení z Tren?ínského kraje.
26. 9. 2006 - P?idáno 10 levných za?ízení z Košického a prešovského kraje.
24. 9. 2006 - P?idána dalších 8 za?ízení, p?evážn? z Banskobystrického kraje.
23. 9. 2006 - P?idána 4 za?ízení z okres? Banská Bystrica a Brezno.
22. 9. 2006 - P?idána nová za?ízení p?edevším z východníhoi a st?edního Slovenska.
18. 9. 2006 - P?idána 3 nová za?ízení (z míst Mlyn?eky - Vysoké Tatry, Rimavská Sobota, Kežmarok - Vysoké Tatry)
17. 9. 2006 - P?idáno 5 levných nabídek z m?sta Brna.
16. 9. 2006 - Aktualizováno 30 starších nabídek.
15. 9. 2006 - P?idáno n?kolik za?ízení z Košického kraje + starší záznamy aktualizovány.
12. 9. 2006 - P?idáno 10 nových ubytovacích za?ízení a aktualizovány n?které starší.
1. 9. 2006 - Rozší?ena nabídka o mnoho levných za?ízení z Prešovského kraje.
31. 8. 2006 - Drobné aktualizace.
30. 8. 2006 - P?idáno n?kolik dalších za?ízení, p?edevším z Bratislavy.
23. 8. 2006 - P?idána ubytování z míst: Vyžlovka u Kostelce n. ?. Lesy (Posázaví / Vod?radské bu?iny), Ve?ká Lomnica (Vysoké Tatry), Kremnica (Kremnické vrchy), Zuberec (Rohá?e)
22. 8. 2006 - Aktualizace n?kterých inzerát?.
9. 8. 2006 - Ubytovací za?ízení je nyní možné zobrazovat i jen po díl?ích okresech. Nabídky v krajích jsou tak p?ehledn?jší.
5. 8. 2006 - P?idány objekty z míst: Janov (?eské Švýcarsko), Rož?ava (Slovenský kras / Gemer), Pernink (Krušné hory), Tábor, Sob?šovice (Žermanická p?ehrada), Mšeno (Koko?ínsko), Ždiar (Belianske Tatry / Spišská magura), Žíželice (Kolínsko), Nová Pec (Šumava - Lipno), Karlovy Vary (Karlovy Vary), Batizovce (Vysoké Tatry)
18. 7. 2006 - K 70 objekt?m byla p?idána jejich lokalizace v map? a byly aktualizovány jejich údaje.
14. 7. 2006 - P?idány 3 další ubytovací za?ízení. Možnost zobrazování odkazu s polohou na map?.
12. 7. 2006 - Aktualizace + p?idání n?kolika nových ubytovacích za?ízení.
1. 7. 2006 - Vytvo?ena ukrajinská jazyková verze webu.
23. 6. 2006 - P?idáno mnoho dalších za?ízení: Olomouc - Hodolany, Ždánice (Slovácko), Verní?ovice (Jeseníky), Plumlov - Hamry (Drahanská vrchovina), Prosiek (Cho?ské vrchy / Západné Tatry / Liptov), Rožnov pod Radhošt?m - Uhliska (Moravskoslezské Beskydy), Orlické Záho?í (Orlické hory), Trávnica (Podhájska), Pieš?any - Banka (kúpe?né mesto Pieš?any), Halámky (T?ebo?sko), B?lá pod Prad?dem - Domašov (Jeseníky), Praha 9 (Praha), M?d?nec (Krušné hory - západ)
9. 6. 2006 - P?idáno mnoho dalších za?ízení: Ková?ov (Podunajsko / Štúrovo a okolie), Mohelnice (Olomoucko / Litovelské Pomoraví), Žehrov (?eský ráj), Trávnica (Podhájska a okolie), Cvikov (Lužické hory), Habovka (Orava / Západné Tatry / Rohá?e), Havlí?k?v Brod (Jihlavské vrchy / horní Posázaví), T?i Sekery (Mariánskoláze?sko / ?eský les), Kon?šín (Dalešická p?ehrada), Bílá (Moravskoslezské Beskydy), Lysá nad Labem (Polabí), Karolinka (Moravskoslezské Beskydy / Javorníky), Liptovská Teplá (Nízke Tatry / Cho?ské Vrchy), Jind?ich?v Hradec (Jind?ichohradecko / ?eská Kanada), Strážné (Krkonoše), Nová Byst?ice (?eská Kanada)
23. 5. 2006 - Dopln?ny 4 nová za?ízení - Prašice (Považský Inovec), Patince (Podunajsko / Komárno a okolie), Žebrák (Berounsko / K?ivoklátsko), Svatá Ma?í (Šumava) - a další nabídky upraveny.
4. 5. 2006 - P?idáno 10 nových nabídek.
25. 4. 2006 - Upraveny n?které nabídky.
16. 4. 2006 - P?idány a upraveny n?které inzeráty.
13. 4. 2006 - Zve?ejn?ny jazykové verze stránek webových stránek - slovenská, polská, n?mecká, ma?arská.
8. 4. 2006 - P?idáno n?kolik za?ízení + upraveny stávající.
25. 3. 2006 - P?idány objekty z míst: Dob?ív (Rokycansko / Brdy), Strážné v Krkonoších (Krkonoše)
21. 3. 2006 - P?idáno n?kolik za?ízení z okolí Podhájské na jihu Slovenska, Ve?ké Lomnice (Vysoké Tatry), ?eských Bud?jovic, Poborovic u Klatov, ?asté u Bratislavy.
18. 3. 2006 - P?idány objekty z míst: Runina (Poloniny / Bukovské vrchy), Podhradí nad Dyjí (Vranovská p?ehrada), Slatina nad Zdobnicí (Orlické hory), Trávnica (Podhájska a okolie), Plešnice (Hracholuská p?ehrada), Oravská Polhora (Oravské Beskydy), Volary (Šumava)
4. 3. 2006 - P?idáno n?kolik nových ubytovacích za?ízení.
20. 2. 2006 - P?idáno n?kolik objekt? + další upraveny.
6. 2. 2006 - P?idáno n?kolik nabídek + další upraveny.
2. 2. 2006 - P?idány objekty z míst: Domažlice (?eský les), Pasohlávky (Novomlýnské nádrže), Liptovský Michal (Cho?ské vrchy), Železná u Vrbna pod Prad?d?m, Úšt?k (?eské st?edoho?í) a upraveny n?které stávající inzeráty.
1. 2. 2006 - P?idáno pár nabídek + odstran?no 20 déle neaktualizovaných.
28. 1. 2006 - P?idán objekt z Teplic nad Metují + upravena nabídka kempu v Jedovnicích.
27. 1. 2006 - P?idány objekty z míst: Mlynky (Slovenský raj), Velké Pavlovice (Pálava) + upraveny 3 stávající inzeráty.
25. 1. 2006 - P?idána nabídka z Horní Be?vy (Beskydy) a aktualizovány n?které další nabídky.
24. 1. 2006 - P?idány objekty z míst: Ž?ár nad Sázavou (Ž?árské vrchy), Slavec (Gemer / Slovenský kras), Lipová - lázn? (Jeseníky / Rychlebské hory), Jamné nad Orlicí (Orlické hory), Ústí nad Labem (?eské st?edoho?í), Zákoutí - Bernov (Krušné hory)
17. 1. 2006 - Aktualizace n?kterých údaj?. P?idány objekty z míst: Ji?etín pod Jedlovou (Lužické hory), Zásada u Kadan? (Doupovské hory), Partizánska ?up?a (Nízke Tatry / Cho?ské vrchy), Poniklá (Krkonoše), Brandýs nad Labem (okolí Prahy), Oslnovice (Vranovská p?ehrada), ?ervená ?e?ice (Pelh?imovsko), Ústí nad Orlicí - Andrl?v chlum
29. 12. 2005 - P?idán objekt ze Svobody nad Úpou (Krkonoše) + aktualizace n?kterých údaj?.
26. 12. 2005 - P?idány objekty z míst: Bodice (Nízke Tatry - Chopok), M?d?nec (Krušné Hory), Kyjov u Krásné Lípy (?eské Švýcarsko)
18. 12. 2005 - P?idány nabídky z Liberce a od Vranovské p?ehrady.
9. 12. 2005 - Aktualizace n?kolika inzerát?.
6. 12. 2005 - Aktualizace asi 10 inzerát? + p?idán objekt od Zemplínské Šíravy.
5. 12. 2005 - Vytvo?en mailový formulá? ke kontaktování jednotlivých ubytovacích za?ízení, fotografie se otevírají do hez?ího okna, p?idána nabídka z Velkých Losin (Jeseníky).
3. 12. 2005 - P?idán objekt z Mladkova (Orlické hory). Odstran?no n?kolik neaktuálních inzerát? a provedena rozsáhlejší aktualizace stávajících.
30. 11. 2005 - Aktualizace n?kterých inzerát?.
27. 11. 2005 - Zvýšen cenový limit pro bezplatnou inzerci na 150 K?/noc v ?esku a 190 Sk/noc na Slovensku. Pom?že to rozší?ení nabídky pro návšt?vníky. Upraveno vyhledávání.
20. 11. 2005 - P?idán objekt z Tatranské Kotliny (Vysoké Tatry) a n?kolik dalších z oblasti Gemeru + vy?azení neaktuálních za?ízení z této oblasti. Drobné zm?ny v textech webu.
19. 11. 2005 - P?idán formulá? pro odesílání emailu. Upraveny n?které inzeráty.
18. 11. 2005 - Upravena titulní stránka webu. Zobrazování upoutávek na zajímavé nabídky z katalogu.
16. 11. 2005 - P?idány objekty z míst: Horní Radou? (Jind?ichohradecko), ?eský Krumlov (Blanský les)
14. 11. 2005 - P?idány objekty z míst: Brno - Malom??ice, Vyšní Lhoty (Beskydy)
2. 11. 2005 - P?idány objekty z míst: Špindler?v Mlýn - Klínové boudy (Krkonoše), Krásnohorské Podhradie (Slovenský kras)
31. 10. 2005 - P?idány objekty z míst: Oš?adnica (Kysucké Beskydy - Ve?ká Ra?a), Terchová (Malá Fatra)
23. 10. 2005 - P?idány objekty z míst: Stará Oleška (D??ínsko / Labské pískovce), Nejdek (Krušné hory), Bludov (Jeseníky). Aktualizovány tipy na výlet v sekci Slovensko (mnoho nových p?idáno).
16. 10. 2005 - Provedena rozsáhlá zm?na ve struktu?e URL adres na stránkách (zp?ehledn?ní). P?idány objekty z míst: Liberec (Jizerské hory / Ješt?d), Hluk (Slovácko)
10. 10. 2005 - P?idány objekty z míst: Dolní V?stonice (Pálava), Rokytnice nad Jizerou (Krkonoše)
8. 10. 2005 - P?idány objekty z míst: Kaluža - Kamenec (Zemplínska Šírava / Vihorlat), Terchová (Malá Fatra - Vrátna)
7. 10. 2005 - P?idány objekty z míst: Šléglov (Jeseníky), Malacky (okolie Bratislavy), Habovka (Západné Tatry - Rohá?e), Blatnica (Ve?ká Fatra), Jeseník (Jeseníky), Javorník, Travná (Rychlebské hory), Spišské Tomášovce (Slovenský raj)
2. 10. 2005 - P?idán objekt z B?ezníka (okolí Brna).
29. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Zuberec (Orava / Západne Tatry / Rohá?e), Hejtmánkovice u Broumova (Broumovské st?ny), Ružomberok (Ve?ka Fatra / Cho?ské vrchy / Nízke Tatry), Ždiar (Vysoké Tatry / Belanske Tatry / Spišská magura), Hn?vkovice (Povltaví / ?eskobud?jovicko)
28. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Dobrošov (Orlické hory / Náchodsko), Lipová-lázn? (Jeseníky), B?eclav, Dolný Kubín (Orava / Malá Fatra), Detvianska Huta (Po?ana / Veporské vrchy)
27. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Rosice u Brna (okolí Brna - západ), Hranice (P?erovsko - lázn? Teplice), Zahradišt? (Ž?árské vrchy / Velkomezi?í?sko), Nová Lhota (Bílé Karpaty), Horní Be?va (Moravskoslezské Beskydy)
26. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Liptovské Slia?e (Nízke Tatry), Hostice - Pustá (Jeseníky), Ostravice (Beskydy), Žilina (Malá Fatra / Javorníky), Morávka (Moravskoslezské Beskydy)
24. 9. 2005 - P?idán objekt z místa: Ve?ký Meder (okres Dunajská Streda)
23. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Chyšky - R?žená (Písecko), ?ubica (Vysoké Tatry)
22. 9. 2005 - P?idán objekt z místa Lužany u Ji?ína (?eský ráj) a další za?ízení aktualizovány.
21. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Varvažov (Písecko - Zvíkov), Chyšky - R?žená (Písecko), Heraltice (?eskomoravská vyso?ina)
19. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Praha 4, Plze? - Borská pole, Makov - Kasárna (Javorníky / Kysuce), Moravský Karlov (Králický Sn?žník / Orlické hory), Krucemburk (Ž?árské vrchy)
18. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Bolatice (Hlu?ínská pahorkatina), Dolní Morava (Králický Sn?žník)
13. 9. 2005 - P?idány objekty z míst: Brno - Bystrc, Praha 7, Kostelec nad ?ernými lesy + aktualizace mnoha dalších za?ízení
9. 9. 2005 - P?idány nabídky z míst: Jablonec nad Jizerou (západní Krkonoše), Kyjov (Hodonínsko / Ch?iby), Praha 9 (Praha)
8. 9. 2005 - P?idána nabídka z Velké Úpy (Krkonoše)
7. 9. 2005 - P?idány nabídky z míst: Rejvíz (Jeseníky), Nové Losiny (Jeseníky), Jablonec nad Nisou (Jizerské hory), Ivan?ice (okolí Brna - Ivan?icko), Hustope?e (okolí Brna)
6. 9. 2005 - P?idány nabídky z míst: Prose? u Skut?e (Vyso?ina), Jihlava (Vyso?ina), Brtnice u Jihlavy (Vyso?ina), Smr?ná nad Sázavou (Vyso?ina), Sklené u Fryšavy pod Žákovou horou (Ž?árské vrchy), Bojnice (Horná Nitra), Podomí (Moravský kras), Nový Bor (?eskolipsko), Malé Svato?ovice (Podkrkonoší), Staré M?sto pod Sn?žníkem (Králický Sn?žník)
4. 9. 2005 - P?idány nabídky z míst: Týnec nad Sázavou (Posázaví), Praha 6
29. 8. 2005 - P?idána nabídka z Lázní Kynžvart.
28. 8. 2005 - P?idány nabídky z míst: Aš, Jarom??, Rychnovek, Ivachnová (Liptov)
16. 8. 2005 - P?idány nabídky z míst Praha 4 a Šu?ava (Vysoké Tatry / Nízke Tatry) a aktualizovány další nabídky.
5. 8. 2005 - P?idány nabídky z míst: Kališt? - Poddubí (Praha - východ), Pec pod Sn?žkou (Krkonoše - h?eben), Velký Slavkov (Vysoké Tatry)
30. 7. 2005 - P?idáno 19 nových nabídek z T?ebí?ska a Tel?ska + stále probíhá aktualizace starších.
29. 7. 2005 - Aktualizovány další nabídky.
28. 7. 2005 - Aktualizováno množství starších nabídek + p?idány nabídky z míst: Vyskytná u Pelh?imova (?eskomoravská vrchovina), Vranovská Ves (Vranovská p?ehrada / Znojemsko), Králíky (Králický Sn?žník), Slavonice (?eská Kanada)
27. 7. 2005 - Odstran?ny n?které neaktuální nabídky.
26. 7. 2005 - P?idány nabídky z míst: Pacov (Vyso?ina), Špindler?v Mlýn - Labská (Krkonoše)
18. 7. 2005 - P?idán penzion z Ko?enova (Jizerské hory)
16. 7. 2005 - Drobné zm?ny.
13. 7. 2005 - P?idány nabídky z míst: Karolinka (Javorníky), Gerlachov (Vysoké Tatry), Vrchlabí (Krkonoše)
7. 7. 2005 - P?idány nabídky z míst: Ve?ký Meder, Abertamy (Krušné hory), Lib?eves (?eské st?edoho?í), Uj?ov (Byst?ice nad Pernštejnem), ?eské Bud?jovice
16. 6. 2005 - P?idána nabídka z Janova nad Nisou (Jizerské hory)
14. 6. 2005 - P?idány nabídky z míst: Liberec (Ješt?dský h?bet / Jizerské hory), Tasov (Bílé Karpaty), Ub?a (Bukovské vrchy / Poloniny)
12. 6. 2005 - P?idány nabídky z míst: Javornice (Orlické hory), ?ábuze (Šumava), Horný Pial (Podhajska), ?elákovice (Okolí Prahy), Albrechti?ky (Pood?í), Prachatice
15. 5. 2005 - P?idána nabídka z Prahy (placená inzerce)
11. 5. 2005 - Aktualizovány n?které nabídky + p?idány nabídky z míst: Zlatý Potok (Králický Sn?žník), Mrákotín u Tel?e (Jihlavské vrchy), Abertamy (Krušné hory), Jirkov u Chomutova (Krušné hory), Choce? (okres Ústí nad Orlicí), Borkovice (T?ebonsko), Plze? - m?sto
8. 4. 2005 - P?idána nabídka z Vrátné (Malá fatara) a dopln?n jiný stávající záznam.
6. 4. 2005 - P?idána nabídka ze Mšena (K?ivoklátsko) a poopraveny staré údaje.
1. 4. 2005 - P?idány nabídky z míst: Uhelná P?íbram (Havlí?kobrodsko), Liptovský Mikuláš (Liptov, Nízke Tatry), Pasohlávky (Pálava)
17. 3. 2005 - P?idány nabídky z míst: Bojnice (Horná Nitra), Hartinkov (Olomoucko), Jazernica (Ve?ká a Malá Fatra), Ostrov (Krušné hory), Ve?ký Meder (južné Slovensko), Banská Štiavnica (Štiavnické vrchy)
29. 2. 2005 - Drobné zm?ny.
22. 2. 2005 - P?idány nabídky z míst: Vidim (Koko?ínsko), Man?tín (Horní St?ela) + drobné zm?ny.
12. 2. 2005 - Drobné zm?ny.
10. 2. 2005 - P?idány nabídky z míst: Krupka (Krušné hory), Bolebo? - Svahová (Krušné hory), Tajov (Kremnické vrchy), Jablonec nad Nisou (Jizerské hory)
4. 2. 2005 - P?idána nabídka z Adamova (Moravský kras)
31. 1. 2005 - P?idány nabídky z míst: Batizovce (Vysoké Tatry), Boží Dar (Krušné hory), Chlum u Dubé (Máchovo jezero), Nový Dv?r (Železné hory), Praha 7 - Holešovice, Hoštejn (Záb?ežsko), Ko?enov (Jizerské hory / Krkonoše), Svatá Má?í u Vimperka (Šumava), Liptovský Mikuláš (Nízke Tatry)
7. 1. 2005 - P?idány nabídky z míst: Brandýs nad Labem (okolí Prahy), Uh?ínov pod Deštnou (Orlické hory), Jesenice u Rakovníka, Plze? - Slovany, Krava?e (Nízký Jeseník - podh??í), Brno - Lesná, Bohuslavice u Konice (Haná), Desná (Jizerské hory)
1. 1. 2005 - P?idány nabídky z míst: Ji?etín pod Jedlovou (Lužické hory), Brezovica (Orava)
10. 12. 2004 - P?idány nabídky z míst: Milevsko, Líšný (Jizerské hory)
23. 11. 2004 - P?idány nabídky ze Znojma (Podyjí) a Ba?etína (Orlické hory).
18. 11. 2004 - P?idány nabídky z míst: Raspenava (Jizerské hory), Radíkov u Olomouce (Nízký Jeseník), ?elákovice (Okolí Prahy), Osrblie (Nízke Tatry / Slovenské Rudohorie), Pustá Rybná (Ž?árské vrchy), Pernink (Krušné hory).
9. 10. 2004 - P?idány nabídky z Abertam (Krušné hory) a Popradu (Vysoké Tatry).
8. 10. 2004 - Opraveny n?které údaje a p?idány nabídky z míst: Zadní Arnoštov (Jeví?sko), Chot?bo? (Železné hory / Ž?árské vrchy).
16. 9. 2004 - P?idány nabídky z míst: Plumlov (Drahanská vrchovina), Pardubice, Smižany - ?ingov (Slovenský raj), Hýskov u Berouna (?eský kras / K?ivoklátsko).
26. 8. 2004 - P?idána nabídka z Dolan na Šumav?.
18. 8. 2004 - P?idána nabídka ze Zálezel na Šumav? a odstran?ny n?které neaktuální nabídky.
4. 8. 2004 - P?idány nabídky z míst: Stará Lesná (Vysoké Tatry), Ve?ký Slavkov (Vysoké Tatry), Veselí nad Lužnicí, Liptovský Mikuláš - Bodice + opraveno mnoho dalších údaj?.
26. 7. 2004 - Podle serveru Tatry.cz aktualizovány informace o tatranských horských chatách a p?idána nabídka z Bobrovce (Západní Tatry).
25. 7. 2004 - P?idány nabídky z míst: Boží Dar (Krušné hory), 2x Ve?ký Meder (okres Dunajská Streda), Ji?íkov (Nízký Jeseník), Ko?enov (Jizerské hory), Liptovské Slia?e (Nízke Tatry), Deštné v Orlických horách.
24. 6. 2004 - P?idány nabídky z míst: Bechyn? (okolí Lužnice), Broumov, Horní Jílovice (Šumava), Chotilsko (Slapská nádrž), Podhájska - Radava. Odstran?na nabídka z Ivan?.
11. 5. 2004 - P?idány nabídky z míst: Domaša - Valkov (vodná nádrž Domaša), Horní Malá Úpa (Krkonoše), Tisová u Nejdku (Krušné hory), Plasy (Plze? - sever), Horní Brusnice (Podkrkonoší), Vilémovice (Moravský kras), Frenštát p/R (Beskydy), Rokytnice n/J (Krkonoše)
6. 4. 2004 - P?idány nabídky z míst: Letovice (Moravský kras), Hýskov u Berouna (K?ivoklátsko), P?ibyslav u Nové Paky (?eský ráj), Pasohlávky (Pálava)
14. 3. 2004 - P?idány nabídky z míst: Praha 1, Kunovice (Slovácko), Lan?ov (Vranovská p?ehrada)
9. 3. 2004 - P?idány nabídky z míst: ?ím?? (Jind?ichohradecko), Branná (Jeseníky), Ve?ký Meder (Žitný ostrov), Domašov (Jeseníky), Potštát (Oderské vrchy), Hartvíkovice (Dalešická p?ehrada), Dolní Be?va (Beskydy), Nová Lesná (Vysoké Tatry), Pecka (Podkrkonoší), Krásná (Beskydy)
9. 2. 2004 - P?idány nabídky z míst: Rokytnice v Orl. horách, Chlístovice (Kutnohorsko), Krom??íž, Zlín
18. 1. 2004 - P?idány nabídky z míst: ?eský Rudolec (?eská Kanada), Jakubovany (Západní Tatry), Kunžak (?eská Kanada)
16. 1. 2004 - P?idány nabídky z míst: St. M?sto pod Sn?žníkem, M?í?ná u Jilemnice, Šternberk (Nízký Jeseník), Vyskytná u Pelh?imova, Špindler?v Mlýn - Labská, Ludrová pri Ružomberku, Kunžak (Jind?ichohradecko) - 3x
21. 12. 2003 - P?idány nabídky z míst: Nové Hrady, ?eský Rudolec - Peníkov (?eská Kanada), Mariánská u Jáchymova, Klatovy
27. 11. 2003 - P?idány objekty z míst: Lipovec p?i Vrútkach (Malá Fatra), Sv?tlá Hora (Jeseníky), K?emže (?eskokrumlovsko), Dolní Vltavice (Lipno), Banská Bystrica, Špindleruv Mlýn - Svatý Petr, Solá? (Beskydy - Vsetínské vrchy)
14. 11. 2003 - P?idány objekty z okolí Prahy (2x) a z Nízkých tater - Závadka nad Hronom
6. 11. 2003 - P?idán objekt z okolí Popradu
26. 10. 2003 - P?idán objekt z Prahy (Dolní Chabry)
14. 10. 2003 - P?idány objekty z míst: Suchá Hora (Orava), Pec pod Sn?žkou (Krkonoše), Velké Karlovice (Beskydy/Javorníky), Nová Ves u Sv?tlé nad Sázavou
19. 9. 2003 - P?idány objekty z míst: Strážné (Krkonoše), Buková u Trhových Svin? (Novohradské hory)
12. 9. 2003 - P?idány objekty z míst: Tyra (Beskydy), Úvaly (Praha - východ), Hojsova Stráž (Šumava), Dolní Poustevna (Šluknovský výb?žek)
6. 9. 2003 - Aktualizovány n?které údaje.
4. 9. 2003 - P?idány objekty z míst: Stankovany (Velká Fatra), Nízké Tatry - h?eben (3 horské chaty), Tyra (Moravskoslezské Beskydy)
2. 9. 2003 - P?idány nabídky z míst: Lipová - Lázn? (Jeseníky), Jáchymov (Krušné hory), Ko?enov (Jizerské hory)
1. 9. 2003 - Rozsáhlá aktualizace databáze a p?idání nových nabídek z míst: Nový Ji?ín (Podbeskydí / Pood?í), Liberec (Ješt?dský h?bet / Jizerské hory), Smolenice (Malé Karpaty), Kv?tná (Bílé Karpaty), Široká Niva - Poche? (Jeseníky), Jind?ichov na Mor. (Jeseníky), ?eské Hamry u Vejprt (Krušné hory), Nejdek (Krušné hory), Dolní Be?va (Beskydy)
6. 8. 2003 - P?idány nabídky z míst: Velké Karlovice (Beskydy/Javorníky), Vrchlabí (Krkonoše)
30. 7. 2003 - P?idány nabídky z míst: Ždiar (Belanské Tatry), Horní Lyse?iny (Krkonoše) - zajímavá horská chati?ka
22. 7. 2003 - P?idány nabídky z míst: Štrba (Vysoké Tatry), Ostravice (Beskydy), Zdeslav (K?ivoklátsko), Janovi?ky (Broumovsko)
7. 7. 2003 - P?idány nabídky z míst: Škrdlovice (Ž?árské vrchy), Roudný (podh??í Jizerských hor), Rovensko pod Troskami (?eský ráj)
23. 6. 2003 - P?idány nabídky z míst: Rokytno (Ž?árské vrchy), Svojanov (Svitavsko), Lipová - Lázn? (Jeseníky), Kunžak (?eská Kanada)
8. 6. 2003 - P?idány nabídky z míst: Nejdek (Krušné hory), Lanžhot (Podluží), Pastviny (podh??í Orl. hor), Jesenice u Rakovníka, Dobrohoš? (Malý Žitný ostrov), Velká Úpa (Krkonoše), Lužnice (T?ebo?sko)
11. 5. 2003 - P?idány nabídky z t?chto míst: Ružomberok, ?eské st?edoho?í, Krkonoše (Maršov)
1. 5. 2003 - P?idány nabídky z t?chto míst: Vranov nad Dyjí, Novomlýnské nádrže, Moravský kras, Posázaví, Lužické hory, Bílé Karpaty
14. 4. 2003 - P?idána nabídka z Podkrkonoší
11. 4. 2003 - P?idány 2 nabídky - Šumava a Podyjí
9. 4. 2003 - P?idáno 15 nabídek - Brdy, Blatensko - Strakonicko, St?íbro (Hracholuská p?ehrada), Dlouhé Rzy (Orlické hory), Sv?tlá pod Ješt?dem (Ješt?dský h?eben), Stráž nad Nežárkou (T?ebo?sko), Podyjí, Prost?jovsko, Vidnava (Rychlebské hory), okolí Mnichova Hradišt?, Železná Ruda (Šumava), Posázaví, Benešovsko, ?eské St?edoho?í
25. 3. 2003 - P?idány 3 nabídky z Táborska a Benešovska
18. 3. 2003 - P?idány nabídky z Hustope?í (Pálava) a Oravy
17. 3. 2003 - P?idány nabídky z Jind?ichohradecka, Jest?ebích hor, Levo?e, Broumovských st?n a Šumavy
3. 3. 2003 - P?idány nabídky z ?eské Lípy, Podbrezová - Lopej (Chopok - juh), Slaný (okolí Prahy)
21. 2. 2003 - P?idáno 14 nových nabídek - Slovenský raj, Pasohlávky (Pálava), Okolí Prahy, Malá Morávka (Jeseníky), Znojemsko, Západní Tatry, Závažná Poruba (Liptov), Deštné v Orl. h., Jind?ichohradecko, Jablonec nad Jizerou (Krkonoše), Prosiek (Liptov), Vyso?ina, Vltavotýnsko, Nízký Jeseník
14. 2. 2003 - P?idáno 17 nových nabídek - Sokolov, Kašperské Hory (Šumava), Rovensko pod Troskami (?eský ráj), Jesenný (Podkrkonoší), Oš?adnica (Kysuce), Lomni?ka u Tišnova, Kralupy nad Vltavou, Nová Byst?ice (?eská Kanada), Voletiny u Trutnova, Horšovský Týn (?eský les), Volyn? (Šumava), Strážnice (Slovácko), Dolní Branná (Krkonoše), Kolín, Jánské Koupele (Oderské vrchy)
1. 2. 2003 - P?idána placená nabídka z Nízkých Tater
30. 1. 2003 - P?idány nabídky z Kladna, východního Slovenska, Pálavy a ?M vrchoviny
27. 12. 2002 - P?idány nabídky z Krkonoš a podh??í Orlických hor
15. 12. 2002 - P?idány nabídky z Jizerských a Orlických hor
21. 11. 2002 - P?idáno 5 nových nabídek - Svoboda nad Úpou (Krkonoše), Most, Dolní Be?va (Beskydy), Jablonec, Stebno v Rakovnické pahorkatin?
16. 11. 2002 - P?idány nabídky z centra Plzn? a ze Ž?árských vrch? (se slevou pouze p?es tyto stránky)
30. 10. 2002 - P?idána nabídka z Prahy 5
27. 10. 2002 - P?idány 3 nabídky k ubytování - Nízké/Vysoké Tatry, Svitavsko, Krkonoše
28. 9. 2002 - Zaktualizování všech uvád?ných telefon? v souvislostí s p?e?íslováním v ?R
21. 9. 2002 - P?idány 3 horské chaty z Vysokých Tater, u mnoha nabídek zm?n?ny telefony v souvislosti s p?e?íslováním v ?R, p?idáno pár fotografií, dotazník ud?lán formou formulá?e a je tak zjednodušeno zadávání nabídek
6. 9. 2002 - Upraveno pár nabídek a banner?
4. 9. 2002 - P?idány nové tipy na výlet + 5 nových nabídek k ubytování (Slovenský ráj, Beskydy, Vysoké Tatry, Nízké Tatry, podh??í Jeseník?)
2. 9. 2002 - Spušt?ní nové verze webu s novým designem a p?edevším mnoha významnými novinkami - rozší?ené vyhledávání, p?ehledn?jší vypisování nabídek, nové odd?lení Tipy na výlet atd.
18. 8. 2002 - za?átek zobrazování banner? www.frigopartner.cz
15. 8. 2002 - za?átek zobrazování banner? Penzionu Luka
28. 7. 2002 - p?idány 3 nové nabídky - z Vysokých Tater, Podješt?dí, Beskyd
17. 7. 2002 - p?idány 4 nové nabídky - z Javorník?, Lednicko - Valtického areálu, Považie a od Letovické p?ehrady
2. 7. 2002 - Vytvo?eny nové bannery, p?idány nové nabídky
29. 6. 2002 - P?idána nabídka z podh??í Orlických hor (Pastvinská p?ehrada)
27. 6. 2002 - P?idány nabídky z Vysokých Tater a ze Šumavy
8. 6. 2002 - P?idána nabídka z Malé Fatry, zaktualizováno pár starších nabídek
2. 6. 2002 - P?idány nové nabídky z Blanského lesa, Luha?ovic a Valašska
18. 5. 2002 - P?idány nové nabídky ze Ž?árských vrch? a Hostýnských vrch?
9. 5. 2002 - P?idány nové nabídky z Jind?ichohradecka a z Belanskych Tater
1. 5. 2002 - Zaktualizováno množství nabídek a p?idány 3 nabídky z Olomoucka (Litovel, Vidnava)
25. 4. 2002 - P?idány 2 nabídky z jižní Moravy - okolí ?í?ky Bobravy, Vranovská p?ehrada, mapa Slovenska je také klikací
23. 4. 2002 - P?idáno 8 nových nabídek (Vyso?ina, Šumava, ?eský ráj, Podkrkonoší, Králický Sn?žník)
22. 4. 2002 - Obnoveny op?t klikací mapy, ?azení nabídek te? primárn? podle data poslední aktualizace, p?idány nabídky z Jizerských hor a Javorník?.
16. 3. 2002 - Slovensko rozd?leno do region?, p?idána položka do výpisu s údajem poslední aktualizace
15. 3. 2002 - P?idáno asi 15 nových nabídek z Orlických hor, Králického Sn?žníku, ?eské Kanady a Rychlebských hor
13. 3. 2002 - P?idáno skoro 20 nových nabídek z Rokycanska, Bílých Karpat, Starakonicka a okolí Vranovské p?ehrady
3. 3. 2002 - P?idán banner penzionu Hubert
28. 2. 2002 - Malé zm?ny
24. 2. 2002 - P?idány 4 nabídky (Podkrkonoší, Máchovo jezero, Remata na Slovensku, Lužické hory)
17. 2. 2002 - P?idáno 5 nabídek (Olomoucko, Svitavsko, Nové Hrady)
16. 2. 2002 - Na Morav? a v ?echách p?idány klikací mapy pro jednodušší ovládání
12. 2. 2002 - P?idáno 15 nabídek z Broumovska, Jizerských hor, Karlových Var?, Sú?ovských skal na Slovensku a Západních Tater
8. 2. 2002 - P?idáno 5 nabídek z T?ebí?ska, Moravského krasu a Vsetínska
7. 2. 2002 - P?idáno 5 nabídek z Hranicka (Olomoucko), Boskovic (Brn?nsko), B?eclavi
5. 2. 2002 - P?idáno 15 nabídek z r?zných oblastí (Ž?árské vrchy, Nechranicko, Jeseníky, Vysoké Tatry a mnoho nabídek z okolí Rož?avy na východním Slovensku)
3. 2. 2002 - Malé zm?ny
30. 1. 2002 - P?idána nabídka z Mengusovc? (Vysoké Tatry)
29. 1. 2002 - P?idány nabídky z M?lníka, Jánských Lázních, Žamberka a Mladkova (poslední dv? jsou z regionu Pardubice)
14. 1. 2002 - Funguje zobrazování fotografií
12. 1. 2002 - Propagace na veletrhu Regiontour 2002 v Brn?
11. 1. 2002 - Slavnostní okamžik - zprovozn?ní t?chto stránek na vlastní domén? levneubytovani.net v novém designu i technických vylepšeních (hledání v databázích, ...)
22. 12. 2001 - Zm?n?na 1 nabídka + p?idání nabídky z Poniklé (region Liberec)
8. 12. 2001 - Mírné zm?ny
25. 11. 2001 - P?idána nabídka z Orli?ek u ?enkovic (region Pardubice)
18. 11. 2001 - P?idána nabídka z B?eclavska (region Brno)
15. 11. 2001 - P?idána nabídka z Oravy (Slovensko)
10. 11. 2001 - P?idána nabídka z Jizerských hor (?echy - Liberecko)
20. 10. 2001 - Vym?n?ny bannery starého vým?nného systému billboard.cz za nové
13. 10. 2001 - Malé úpravy
3. 10. 2001 - P?idána nabídka z Klatovska (region Plze?)
28. 9. 2001 - P?idány nabídky k ubytování z Boskovicka a T?ebí?ska
22. 9. 2001 - P?idány nabídky k ubytování z Jind?ichohradecka (Jižní ?echy) a chaty Poniklec u Velké Fatry (Slovensko)
17. 9. 2001 - Na úvodní stranu vložen banner AccommodationInCzech.com
15. 9. 2001 - Opraveny nabídky ze Slavonic
8. 9. 2001 - P?idána nabídka z Karolinky (region Zlín - Javorníky)
3. 9. 2001 - Vytvo?en indexový soubor pro ubytování v beskydech (.../index-besk.htm)
2. 9. 2001 - Mírné zm?ny v odkazech na jiné weby (p?idány 2 ikonky)
1. 9. 2001 - P?idány 3 nabídky z Olomoucka
28. 8. 2001 - P?idány 3 nabídky ze Slavonic (region ?eské Bud?jovice)
26. 8. 2001 - P?idána nabídka kempu Poli?ka (region Pardubice) do ?eské i anglické verze, vloženy ikonky na M?sta a obce on-line, bedekr.cz
24. 8. 2001 - P?idána nabídka do angl. verze (Slovensko), do sekce Moravskoslezský kraj p?idán vým?nný banner na http://www.beskydy.sf.cz/, p?idána ikonka na http://www.smerovka.cz/ na titul
21. 8. 2001 - P?idány 2 nabídky k ubytování do anglické verze (Slovensko, Jizerské hory) + 2 nabídky do ?eské verze (Jind?ichohradecko)
20. 8. 2001 - Mírné zm?ny
17. 8. 2001 - Navázána spolupráce se servery http://www.karlovyvary.cz/ a http://www.bongobongo.cz/ (vloženy jejich ikonky)
15. 8. 2001 - Vytvo?ena anglická verze t?chto stránek, do sekce Region Olomouc vložen vým?nnou banner na m?sto Olomouc, navázána spolupráce se stránkami http://www.zruc.cz/(vloženy jejich ikonky na úvodní stranu)
13. 8. 2001 - Do sekce Slovensko vložen vým?nou banner Podpolanie, p?idány ikonky
12. 8. 2001 - Vytvo?eny 2 nové bannery pro tuto stránku + mírné zm?ny v odkazech na cizí weby
11. 8. 2001 - P?idána nabídka z Orlických hor (region Hr. Králové) + úpravy stávajících nabídek
3. 8. 2001 - Vložen banner do nadpisové ?ásti odkazující na http://www.chata.cz/
2. 8. 2001 - P?idána nabídka z Nízkých Tater + úprava stávajících
26. 7. 2001 - P?idána nabídka z Rohá?? (Slovensko)
25. 7. 2001 - P?idána nabídka z Liptova (Slovensko) a upravena 1 nabídka + ud?lána barevná posouvací lišta
23. 7. 2001 - Založena e-mailová konference tohoto webu
7. 7. 2001 - Velké zm?ny v grafice webu
3. 7. 2001 - Zm?ny v rozd?lení oblastí na Morav? a v ?echách
1. 7. 2001 - P?idání nabídky z vých. Slovenska a z Orlických hor
21. 6. 2001 - Mírné úpravy
27. 5. 2000 - Radikální zm?na grafiky webu
12. 3. 2000 - Uve?ejn?ní stránky na internetu

N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Duše Karpat

Další odkazy

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil