LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Olomoucký kraj

Oblast: Morava a Slezsko (ubytování), region: Olomoucký kraj (ubytování)
Naho?e: Dlouhé Strán?, v pozadí Prad?d. Dole: Chata Ji?ího na Šeráku. [Zvětšit - nové okno]

Jeseníky

Poho?í na rozhraní Moravy a Slezska. Nejvyšší moravské hory, jímž vévodí Prad?d (1491 m), holý vrchol s charakteristickou siluetou telekomunika?ní v?že. Významnými lyža?skými a turistickými centry jsou Prad?d, láze?ské m?ste?ko Karlova Studánka, Malá Morávka, ?ervenohorské sedlo na významné silni?ní trase ze Šumperka do Jeseníku, Ramzová pod horou Šerák, na kterou vede dvouseda?ková lanovka. Technickou raritou je p?e?erpávací vodní elektrárna Dlouhé Strán?. Hory nabízejí ohromné možnosti turistických, cyklistických i lyža?ských tras. Nedaleko láze?ského m?sta Jeseník rozhledna Zlatý chlum a nejv?tší moravské rašeliništní jezírko na Rejvízu.

www: Jeseniky.org (pr?vodce po Jeseníkách)
eJeseniky.cz (pr?vodce po Jeseníkách)
www.info-jesenik.cz (m?sto Jeseník)
www.lipova-lazne.cz (obec Lipová-lázn? nedaleko Jeseníku)
www.malamoravka.cz (obec Malá Morávka pod Prad?dem)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Sestup z vrcholu Králického Sn?žníku [Zvětšit - nové okno]

Králický Sn?žník

T?etí nejvyšší poho?í v ?R s nejvyšší horou stejného jména - Králický Sn?žník (1424 m), na hranicích s Polskem, pojmenovaná podle m?sta Králíky. Pom?rn? drsnou p?írodu a nep?íliš velký pronik civilizace ocení velcí milovníci p?írodních krás. Území horstva je chrán?no formou Národní p?írodní rezervace. Známá socha slona nedaleko vrcholu je historickým mezníkem mezi ?echami, Moravou a Polskem. Ve vrcholové ?ásti se nalézá pramen Moravy, nejdelší moravské ?eky. Nad obcí St?íbrnice turistická chata Návrší, jediná v ?eské ?ásti hor. Nejv?tším lyža?ským centrem je Horní Morava. Vleky fungují i kolem Starého M?sta pod Sn?žníkem. Cyklostezky vedoucí i do Polska, nap?. p?es horský p?echod Kladské sedlo.

www: Sn?žník.cz (p?kné stránky o tomto poho?í)
Horní Morava (obec Horní Morava, SKI centrum Sn?žník)
Staré M?sto pod Sn?žníkem (stránky podhorského m?sta)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net

Litovelské Pomoraví [Zvětšit - nové okno]

Litovelské Pomoraví - ChKO

Rezervace lužního lesa kolem meandr? ?eky Moravy. Chrán?né území se rozprostírá od Mohelnice p?es Litovel k Olomouci. Nau?ná stezka s z Litovle do Horky. Vodácky lze sjížd?t ?eku Moravu v úseku Mohelnice - jez Hynkov, následující úsek je uzav?en, ale lze ho obeplout. V blízkosti Litovle ve?ejnosti p?ístupné Mlade?ské jeskyn?. 15 km od Litovle gotický hrad Bouzov.

www: Litovelské Pomoraví (správa ChKO)
Litovelské Pomoraví (správa ChKO - 2. web)
www.hrad-bouzov.cz (hrad Bouzov)

Foto: Správa ChKO. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Olomouc

Páté nejv?tší m?sto v ?R se sto tisíci obyvateli. Leží p?ímo v srdci Moravy na ?ece Morav?. Starobylé m?sto, univerzita, centrum Olomouckého kraje. St?ed Olomouce má po Praze statut druhé nejstarobylejší a nejv?tší památkové rezervace v ?R. Barokní Sloup Nejsv?t?jší trojice byl v roce 2001 za?azen mezi památky UNESCO.

www: www.olomouc-tourism.cz (informace o m?st? Olomouc)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Naho?e: Sokolí skály, dole: osada Nýznerov. [Zvětšit - nové okno]

Rychlebské hory

Poklidné a nep?íliš navšt?vované poho?í na ?eskopolské hranici poskytující nádherné zážitky a pot?chu z neporušené p?írody. Sousedí s Jeseníky a Králickým Sn?žníkem. K východu se snižuje do Vidnavské nížiny. Turistickými východisky jsou Ramzová a vesni?ky v okolí Žulové a Javorníku ve Slezsku. Nejvyšším vrcholem poho?í je Smrk (1125 m). Hluboké lesy, p?kné louky, skalky, vodopády, z?ícenina, romantika. Mezi navšt?vované cíle pat?í nap?. Nýznerovské vodopády, zámek Jánský vrch v Javorníku, z?ícenina Rychleby, jeskyn? Na Pomezí u Lipové-lázní. Území je protkáno množstvím cykloturistických cest, možné využít i turistického p?echodu do Polska v Travné k návšt?v? historického m?sta Landek (Ladek Zdrój).

www: www.rychlebskehory.cz (zda?ilý pr?vodce celým poho?ím)

Fotografie i text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil