LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Moravskoslezský kraj

Oblast: Morava a Slezsko (ubytování), region: Moravskoslezský kraj (ubytování)
Naho?e: Dlouhé Strán?, v pozadí Prad?d. Dole: Chata Ji?ího na Šeráku. [Zvětšit - nové okno]

Jeseníky

Poho?í na rozhraní Moravy a Slezska. Nejvyšší moravské hory, jímž vévodí Prad?d (1491 m), holý vrchol s charakteristickou siluetou telekomunika?ní v?že. Významnými lyža?skými a turistickými centry jsou Prad?d, láze?ské m?ste?ko Karlova Studánka, Malá Morávka, ?ervenohorské sedlo na významné silni?ní trase ze Šumperka do Jeseníku, Ramzová pod horou Šerák, na kterou vede dvouseda?ková lanovka. Technickou raritou je p?e?erpávací vodní elektrárna Dlouhé Strán?. Hory nabízejí ohromné možnosti turistických, cyklistických i lyža?ských tras. Nedaleko láze?ského m?sta Jeseník rozhledna Zlatý chlum a nejv?tší moravské rašeliništní jezírko na Rejvízu.

www: Jeseniky.org (pr?vodce po Jeseníkách)
eJeseniky.cz (pr?vodce po Jeseníkách)
www.info-jesenik.cz (m?sto Jeseník)
www.lipova-lazne.cz (obec Lipová-lázn? nedaleko Jeseníku)
www.malamoravka.cz (obec Malá Morávka pod Prad?dem)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Pustevny [Zvětšit - nové okno]

Moravskoslezské Beskydy

Rozlehlé poho?í na hranici ?eska, Slovenska a Polska. Rozsáhlé, p?evážn? smrkové lesy. Již v roce 1973 byly vyhlášeny Chrán?nou krajinnou oblastí, která je nejv?tší v ?R. Pov?stmi op?edenou a památnou horou je Radhoš? (1129 m) se známou kaplí a sochou pohanského boha Radegasta. Nedaleko se nachází horské sedlo Pustevny s lyža?ským st?ediskem, seda?kovou lanovkou a uniktním souborem d?ev?ných staveb od Dušana Jurkovi?e. Nejvyšším bodem horstva je Lysá hora (1323 m). Mezi známé vrcholy se ?adí malebný Solá? (861 m) již ve Vsetínských vrších s lyža?ským centrem. K lyža?ským centr?m se ?adí Bílá, Morávka a další. Rožnov pod Radhošt?m je znám pro sv?j rozlehlý skanzen.

www: www.beskydy.cz (Beskydy On-line - informace z regionu)
nature.hyperlink.cz/Beskydy (ChKO Beskydy)
www.beskydy-valassko.cz (Beskydy a Valašsko)
www.trojanovice.cz (obec Trojanovice pod Pustevnami)
www.frenstat.cz (m?sto Frenštát pod Radhošt?m)

Fotografie i text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Opava

Opava je centrum ?eského Slezska, leží na soutoku ?ek Opavy a Moravice v úrodném údolí pod výb?žky Nízkého Jeseníku. Mnoho historických a kulturních památek. V roce 1814 vzniklo Slezské zemské muzeum, které je nejstarším muzeem na území ?eské republiky. Od roku 1990 sídlí v Opav? Slezská univerzita.

www: www.opava-city.cz (oficiální stránky m?sta Opava)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Ostrava

Ostrava je t?etí nejv?tší m?sto v ?R. V minulosti bylo chápáno jako ocelové srdce republiky, po roce 1989 však zaznamenalo výrazný p?erod v moderní m?sto. T?žba nerostných surovin byla utlumena, v sou?asnosti všechny zdejší hlubinné doly jsou již zakonzervovány. Ostrava se prezentuje mimo jiné jako m?sto sportu. Jedním ze symbol? m?sta je budova Nové radnice s vyhlídkovou v?ží.

www: www.ostravainfo.cz (stránky m?stského informa?ního centra)

Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net.

Technické muzeum [Zvětšit - nové okno]

Pet?vald u Karviné

Na území hornického m?sta Pet?vald u Karviné se nachází kostel sv. Jind?icha se 14 kapli?kami k?ížové cesty a barokními sochami z poloviny 19.století. V Technickém muzeu - viz foto - (sou?ást Muzea T?šinska) je umíst?na ojedin?lá výstava historie tramvajové dopravy na Karvinsku (stálá expozice) a prom?nná expozice, jež je pravideln? obm??ována s tématikou týkající se regionu ?i technických historických zajímavostí.

www: www.petrvald-mesto.cz (m?sto Pet?vald)

Fotografie i text: M?sto Pet?vald.

Pood?í - Chrán?ná krajinná oblast

Území v SV ?ásti Moravské brány, p?ibližn? mezi m?sty Nový Ji?ín a Ostrava. ?í?ní niva kolem odry, vysychající t?n?, lužní lesy. ChKO se snaží uchránit mok?adní ekosystémy. Evropsky významná tahová cesta ptactva. Turistické trasy i cyklotrasy.

www: Pood?í (p?kné stránky o ChKO Pood?í)
ChKO Pood?í (správa ChKO Pood?í)


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Brn?nská p?ehrada a okolí


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil