LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníLevné ubytování u Slapské p?ehrady

Zobraz mapu ubytování u Slapské p?ehrady
Rekreační oblast: P?ehrada Slapy (Strana 1/1)Zobraz stranu: 1
- %Rekrea?ní areál Slapy, Čím - Malá Hrdlička
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefonmob. +420 777 121 663 pajula@volny.cz
Umístění: V malebném údolí uprost?ed les?, 300 m od Slapské p?ehrady, mezi Ždání a Starou Živohoští. Turistické a cyklo trasy zna?eny po celém okolí, možnost návšt?vy akvaparku 1 km, rozhledny 5 km, hornického muzea 10 km nebo zámk? Dob?íš, Zbraslav, Konopišt? atd. P?íjezd od obcí ?ím nebo Buš, autobus MHD 1 km. Prodejna potravin a restaurace 200 m, ob? s každodenním provozem.

Ubytování: Rekrea?ní areál s kapacitou 48 l?žek v chatkách (4-l?žkových) a apartmánech (4-l?žkových s možností 2 p?istýlek). Chatky i apartmány mají terasu, verandu se stolem a sezením, obývací pokoj, ložnici a vybavený kuchy?ský kout (ledni?ka, va?i?). Apartmány mají navíc vlastní WC a sprchu. K dispozici zdarma veslice, molo na opalování, klubovna s TV a stolní tenis. V areálu je h?išt? na volejbal, nohejbal, tenisový kurt, venkovní kruhový bazén, d?tské bazénky, houpa?ky, pískovišt?, ohništ?, stolní grily. St?edisko je v provozu 1.5.-31.10. (bazén 1.7.-31.8.).

Cena: Sezóna (29.6.-24.8.): chaty 4.200-4.900 K?/chata/týden, apartmány 6.500-6.900 K?/apartmán/týden, jen týdenní pobyty. Mimosezóna (29.4.-28.6., 25.8.-31.10.): chaty 4.200-4.900 K?/chata/týden nebo 1.500 K?/chata/víkend, apartmány 5.700 K?/apartmán/týden nebo 2.400 K?/apartmán/víkend. P?istýlka 50 K?/noc. Rekrea?ní poplatek 15-17 K?/os/noc. U týdenních pobyt? je v cen? povle?ení.

Poznámky: Placená inzerce.

více info...Aktualizace: 2. května 2013   Počet lůžek: 48 Lůžka s bezbariérovým přístupem: nezjištěno

- %Maringotka, Křečovice - Nová Živohošť
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefonmob. +420 731 552 113 maier@seznam.cz
Umístění: V klidné ?ásti kempu v Nové Živohošti, 120 m od b?ehu vodní nádrže Slapy. Možnost koupání (travnaté pláže, vstup do vody pís?itý a pozvolný). V blízkosti se nachází p?ístav lodí na Slapech, Trapistický klášter Naší Paní nad Vltavou v Poli?anech, z?ícenina hradu Kozí h?bet, zámek Krchleby, z?ícenina hradu Ostrome?. Zámek Konopišt? 21 km.

Ubytování: Maringotka pro 4 osoby, rozd?lená na dv? ?ásti. V jedné místnosti je palanda a prostorná šatní sk?í?, ve druhé v?tší místnosti je palanda, TV, menší kuchy?ský st?l, ?ty?i židle, ledni?ka s mrazákem, mikrovlnka, rychlovarná konvice. Místnost je spojena s kompletn? vybavenou kuchy?kou (talí?e, hrnce, skleni?ky, p?íbory, PB va?i? - bomba vlastní nebo za poplatek). U maringotky je zast?ešená d?ev?ná terasa s um?lohmotným nábytkem (st?l a 4 židle). Maringotka je vhodná pro rodinu s d?tmi, ale i na krátkodobé výpravy za rybolovem. Ubytování je možné celoro?n?.

Cena: Celoro?n?: 2-6 nocí 400 K?/chata/noc, týdenní pobyt 1.800 K?/chata/týden. Dále se p?iplácí rekrea?ní poplatek 14 K?/os/noc a spot?eba elektrické energie podle skute?né spot?eby. V hlavní sezón? (2.6.-30.9.) navíc i poplatky kempu dosp?lý 60 K?/noc, dít? do 15 let 35 K?/noc, auto 100 K?/noc. L?žkoviny jsou nutné vlastní. Záv?re?ný úklid vlastní nebo za p?íplatek. Vstup na pláž je v cen?.

Poznámky: Placená inzerce.

více info...Aktualizace: 2. července 2017   Počet lůžek: 4 Lůžka s bezbariérovým přístupem: 0

- %Ubytovna u tenisových kurt?, Štěchovice u Slapů - Třebenice
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefonmob. +420 724 039 061 (rezervace ubytování), +420 603 921 639 sportclub@volny.cz
Umístění: V obci T?ebenice, 4 km od obce Slapy a 400 m od hráze Slapské p?ehrady. P?ekrásné okolí ?eky Vltavy se spoustou stezek pro p?ší a cyklistiku. V okolí: koupání, ve?erní zábava (Rabyn?, Ždá?), vyjíž?ky na koních. T?ebenice jsou kone?nou zastávkou výletních parník? z Prahy a nástupní stanicí pro sm?r Rabyn?, Živohoš?, Kamýk, Orlík.

Ubytování: Ubytovna s kapacitou 16 l?žek v 5 pokojích (1x2, 2x3, 2x4 l?žka). Soc. za?ízení je spole?né. Spole?enská místnost (klubovna) s krbem, televizí a stolním fotbalem. V areálu je oplocené celod?ev?né d?tské h?išt?, které nabízí úto?išt? d?tem. Tenisové kurty. Posezení na terase, kde lze sledovat tenisová klání u sklenky vína ?i šálku kávy. Možnost grilování na zap?j?eném elektrickém grilu. Otevírácí doba areálu: m?síce 05-10.

Cena: Celá sezóna: 1 noc 200 K?/os, 2 a více nocí 180 K?/os/noc. Rekrea?ní poplatek 4 K?/os/noc. Pes 50 K?/noc. Pronájem tenisového kurtu 120 K?/hod. Povle?ení je zahrnuto v cen?. Ceny platí i p?i ubytování jen 1 osoby na pokoji.

více info...Aktualizace: 1. srpna 2014   Počet lůžek: 15 Lůžka s bezbariérovým přístupem: 0

- %Lesní tábo?išt? Neb?ich, Neveklov - Nebřich
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefon+420 317 791 131 (i fax) lhj@email.cz
Umístění: Na b?ehu Slapské p?ehrady poblíž Živohoš?ského mostu, p?ibližn? 50 km jižn? od Prahy. 150 m hotel Hladina, kde je možné se stravovat a využít služeb p?j?ovny lod?k a surf?. V blízkosti tábo?išt? je jeden z nejv?tších lanových park? v ?R.

Ubytování: Tábo?išt? v klidném prost?edí, v?tšina míst je ?áste?n? zastín?ná stromy. Nevelká pís?ito­oblázková pláž situovaná k západu - slunce až odpoledne, zato dlouho do ve?era. Nová umývárna s teplou vodou a sprchami. Kiosek s ob?erstvením. Pronájem karavan? (momentáln? 4 karavany) napevno umíst?ných v kempu (pohodlné spaní pro 4 osoby, elekt?ina, vybaveny kuchy?kou s plynovým va?i?em, chladni?kou, d?ezem a nádobím). Tábo?išt? Neb?ich je v provozu každoro?n? od 15.5. do 30.9.

Cena: Na noc: osoba 30 K?, dít? 25 K?, rekrea?ní poplatek 5 K?, stan 40-50 K?, auto 40 K?, karavan 50-70 K?, teplá sprcha 20 K?. Pronájem karavanu (4 osoby, bez l?žkovin) 400 K?/noc v hlavní sezón?, 300 K?/noc ve vedlejší sezón? (v?etn? elekt?iny a plynu, p?iplácí se za osobu, auto, sprchu). Ceny jsou v?etn? DPH.

více info...Aktualizace: 1. července 2014   Počet lůžek: 16 Lůžka s bezbariérovým přístupem: 0

30 %Kemp Ždá?, Slapy - Ždáň
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefonmob. +420 775 213 358, +420 775 145 090 svelbl@volny.cz
Umístění: Na b?ehu Slapské p?ehrady, 3 km od obce Slapy. V okolí ?ada kulturních památek: Konopišt?, Karlštejn, Kon?pruské jeskyn?, Orlík, Kamýk, Zdíkovec, Dob?íš. Ryba?ení, p?ší turistika, cykloturistika, výlety na palubách výletních lodí po Slapském jeze?e.

Ubytování: Kemp s chatkami a možností stanování. Chatky: 1x 6-l?žková (s kuchy?kou a koupelnou), 14x 4-l?žková a 2x 2-l?žková (bez kuchy?ky a koupelny). Plocha pro stany a karavany. Spole?ná kuchy?ka s elektrickými va?i?i a chladícími boxy. Zahradní restaurace (snídan?, ob?dy, ve?e?e). P?j?ovna lodí, vodních šlapadel, surf?. Stolní tenis, minigolf. P?ímo v kempu je píse?ná pláž, mírn? se svažující do vody. Kemp je v provozu od 15.5. do 15.9.

Cena: Chaty: 4-l?žková 440 K?/chata/noc, 6-l?žková 1.310 K?/noc. Stanování: malý stan 88 K?/noc, velký stan 120 K?/noc, osoba 55 K?/noc (dít? do 15 let 30 K?/noc), chladící box 28 K?/noc, el. energie 30 K?/noc. Osobní auto 60 K?/noc. Ceny jsou v?etn? DPH a platí celou sezónu i p?i ubytování jen na 1 noc.

více info...Aktualizace: 1. června 2014   Počet lůžek: 66 Lůžka s bezbariérovým přístupem: 0

- %Farma Heroutice, Neveklov - Mlékovice
P?ehrada Slapy / St?ední Povltaví Ukázat na mapě
Telefon+420 317 741 392, mob. +420 604 232 834, fax +420 317 741 399 heroutice@heroutice.cz
Umístění: Na samot? Heroutice v p?ekrásné krajin? u Slapské p?ehrady, poblíž m?ste?ka Neveklov, necelou hodinu autem z Prahy sm?rem na jih. Výlety: zámek Konopišt?, zámek Vrchotovy Janovice, rekrea?ní st?edisko Nová Živohoš? ?i Nová Rabyn?, krytý bazén M??ín.

Ubytování: Farma s chovem koní. Mimo jiné možnost ubytování v chatkách t?ídy C. Chaty jsou 4-l?žkové, se základním vybavením, umíst?né cca 50 m od hlavního objektu, kde je k dispozici WC, koupelna s teplou vodou, spole?enská místnost s barem, restaurace. Nutné mít s sebou vlastní l?žkoviny - spací pytle. V chatkách je plynový va?i? a základní nádobí. Možnost i týdenních pobyt? s výcvikem v jízd? na koni.

Cena: Chatky typu C: 1-2 noci 150 K?/os/noc, 3 noci a více 140 K?/os/noc, nutné je mít vlastní spací pytle. Cena platí p?i ubytování min. 2 osob v chatce. O letních prázdninách preferujeme týdenní pobyty.

více info...Aktualizace: 1. června 2011   Počet lůžek: nezjištěno Lůžka s bezbariérovým přístupem: 0

Rekreační oblast: P?ehrada Slapy (Strana 1/1)Zobraz stranu: 1

N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Duše Karpat

Další odkazy

Design: Z. Reichl a R. Vystrčil