LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Bratislavský kraj

Oblast: Slovensko (ubytování), region: Bratislavský kraj (ubytování)
Reprezentativní sídlo prezidenta na Hodžov? nám?stí [Zvětšit - nové okno]

Bratislava

Hlavní m?sto Slovenské republiky ležící u ?eky Dunaj v kontaktu s rakouskou hranicí. První písemná zmínka o m?st? pochází z roku 909. V letech 1526 - 1848 byla sídlem uherského sn?mu a korunova?ním m?stem uherských král?. V sou?asnosti má kolem 450 000 obyvatel. Bratislava má m?stskou památkovou rezervaci. Dominantami m?sta je národní kulturní památka Bratislavský hrad a Nový most p?es ?eku Dunaj. Je st?ediskem kultury (Slovenské národní divadlo, Slovenská národní galerie, Slovenské národní múzeum, Slovenská národní filharmonie). Na severovýchodním okraji m?sta rekrea?ní místo Zlaté piesky. Severn? od Bratislavy se táhne poho?í Malé Karpaty nabízející Bratislav?an?m dobré podmínky pro p?ší výlety, cykloturistiku i b?žecké lyžování.

www: Bratislava.sk (obsáhlý oficiální stránky m?sta)
BratislavaCity.sk (neoficiální stránky m?sta Bratislava)
Bratislava v?era a dnes (fotografie Bratislavy)
Enjoy Bratislava (pr?vodce po Bratislav?)
Bratislava Photo (Bratislava ve fotografii)
Visit Bratislava (pr?vodce po Bratislav?)
Zlaté písky (Zlaté piesky), Bratislava (fotografie ze života na pláži)
Lanovky.sk - Železná studni?ka (info o lanovce ne okraji Bratislavy)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Z?ícenina hradu Devín, pohled sm?rem k Bratislav? [Zvětšit - nové okno]

Devín

Devín je slovenskou Národní kulturní památkou. Slovanské hradisko ležící na návrší nad soutokem Dunaje a Moravy. Kníže Rastislav zde v 9. století v dob? Velké Moravy vybudoval mohutnou pevnost. Z?ícenina, která zde zbyla, prošla rekonstrukcí a je p?ístupná návšt?vník?m. Nachází se na okraji bratislavské m?stské ?ásti Devín mající spojení MHD s centrem Bratislavy.

www: Devin.sk (p?kný web m?stské ?ásti Devín)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Rozhledna na Velké Homo?i. [Zvětšit - nové okno]

Malé Karpaty

Tém?? 100 km dlouhé poho?í táhnoucí se od Nové M?sta nad Váhom až k Bratislav?. Z velké ?ásti zalesn?né listnatými stromy. Chrán?né formou ChKO Malé Karpaty. Nejvyšším vrcholem jsou Záruby (768 m). Poblíž n?j p?ístupná jeskyn? Driny. Dobré podmínky pro p?ší turistiku a cykloturistiku, v zim? pro b?žecké lyžování. Nachází se zde i n?kolik lyža?ských st?edisek - Pezinok (areál Pezinská baba), Modra, Brezová pod Bradlom a další. V oblasti n?kolik vodních nádrží vhodných ke koupání i pro vodní sporty - Buková, Boleráz, Kuchy?a a další. Atrakcí je d?ev?ná rozhledna na vrchu Ve?ká Homo?a (709 m). V obcích uchovaný lidový folkór. ?ada z?ícenin hrad? - ?achtický hrad, Dobrá Voda, Korlátka, Ostrý Kame?, Plavecký hrad, ?ervený kame?. Nad obcí Brezová pod Bradlom monumentální Štefánikova mohyla.

www: Turistika.cz - Bílé Karpaty (stru?n? o poho?í)
M?sto Modra (stránky m?sta v?nující se i okolí)
?achtický hrad (info a fotky z?íceniny)
Pezinok.sk (stránky m?sta Pezinok)
Lozorno (obec na SZ Malých Karpat v okrese Malacky)

Fotografie: Pezinok.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Thermalpark [Zvětšit - nové okno]

Senec, Slne?né jazerá

Okresní m?sto s 15 000 obyvateli 25 km východn? od Bratislavy. Významné slovenské letní turistické centrum díky areálu Slune?ných jezer (Slne?ná jazerá, Senecká jazerá). Rekrea?ní oblast se nachází na východ? m?sta, je rozd?lena na dv? ?ásti - Sever a Jih. Koupání, tobogány, sportovní vyžití. Od roku 2004 je v míst? v provozu termální aquapark s 9 bazény a teplotou vody až 36 stup??. Celoro?n? otev?ený.

www: M?sto Senec (obsáhlé a p?kné stránky m?sta Senec)
Slne?né jazerá (Správa cestovního ruchu v Senci)
Aquathermal Senec (areál vodních termálních atrakcí)

Fotografie: Aquathermal Senec, a.s. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil