LevneUbytovani.net - Největší katalog na levné ubytování v ČR, SR a ve světě
Zakarpatská Ukrajina - kouzelný kraj
levné ubytování
Čechy - ubytování Morava a Slezsko - ubytování Slovensko - ubytováníTipy na výlet - Nitranský kraj

Oblast: Slovensko (ubytování), region: Nitranský kraj (ubytování)
Burda [Zvětšit - nové okno]

Burda

Poho?í sope?ného p?vodu u ma?arské hranice poblíž m?sta Štúrovo nad dv?ma významnými soutoky ?ek, do Dunaje se v t?chto místech vlévá ?eka Hron a nedaleko ?eka Ipe?. Je nevelké výškou i rozlohou (3 x 7,5 km). Nejvýrazn?jším vrcholem je zalesn?ný kopec Burdov (388 m) s velmi omezeným výhledem. Bizardní skalní útvary i strmé st?ny. Suchomilná a teplomilná vegetace s výskytem vzácných druh?. V lesích m?žete spat?it hojné muflony. Významným východiskem do poho?í je osada Ková?ová u Dunaje. V obcích Kamenica nad Hronom a Ch?aba zajímavé vesnické domy z hlíny.

www: Burda – zabudnuté pohorie (?lánek o poho?í z InZine.sk)
Turistická informa?ní kancelá? Štúrovo (info o m?st? a okolí)
Štúrovo.com - poho?í Burda (informace, podrobná mapa)

Foto: ?uboš Vodi?ka, InZine.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

P?ší zóna v Nit?e [Zvětšit - nové okno]

Nitra

Historické m?sto, které bývá dokonce nazýváno "matkou slovenských m?st". Leží na okraji Jihoslovenské nížiny pod vrcholem Zobor (586 m), který je sou?ástí poho?í Tríbe?. Krajské m?sto. Centrum je památkov? chrán?no. Mezi architektonické skvosty pat?í též nová budova Divadla Andreja Bagara. P?ší zóna otev?ená v roce 1996 obohacená o r?zná um?lecká díla.

www: M?sto Nitra (stránky m?sta Nitra)

Fotografie a text: Robert Vystr?il, LevneUbytovani.net, 2005

Termální koupališt? Podhájska [Zvětšit - nové okno]

Podhájska - termální koupališt?

Obec ležící na železni?ní trati Šurany - Levice v nadmo?ské výšce 170 m. 17. srpna 1863 celá obec vyho?ela, od té doby je tento den pro Podhájskou památným. Co návšt?vníky do obce láká, je termální koupališt? obsahující vodu podobného složení jako je v Mrtvém mo?i. Lé?iv? p?sobí na lidi s onemocn?ním dýchacích cest, slou?eniny vápníku zdárn? p?sobí na dolé?ování zlomenin, voda zmír?uje i bolesti kloub? a pomáhá funkci štítné žlázy. V celoro?n? otev?eném areálu n?kolik bazén?, masáže a další atrakce.

www: ObecPodhájska.sk (oficiální stránky obce Podhájska)
Podhájska a její okolí (mikroregion Thermal)
Trávnica.sk (Trávnica - obec poblíž Podhájské)

Fotografie: ObecPodhájska.sk. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net

Koupališt? Vadaš, Štúrovo [Zvětšit - nové okno]

Štúrovo a okolí

M?sto na jihu Slovenska ležící v krásném prost?edí u Dunaje v míst?, kde tento veletok vtéká do ma?arského vnitrozemí. Okolí je nejteplejší oblastí Slovenska s pr?m?rnou teplotou 10,8 °C. T?sn? sousedí s ma?arským historickým m?stem Esztergom (Ost?ihom). P?es Dunaj jej s ním spojuje most Marie Valérie, který je symbolem evropské sounáležitosti, nebo? byl n?kolikrát v historii zni?en, ale pozd?ji op?t opraven (naposledy v roce 2001). V blízkosti m?sta poho?í Burda, za hranicí se zvedá ma?arské poho?í Piliš až do výše 757 m. Nejv?tší atrakcí m?sta je termální koupališt? Vadaš s obrovským bazénem s vlnobitím a dalšími bazény a atrakcemi. V okolí cyklotrasy (nap?. Dunajská cyklostezka). 20 km od Štúrova po toku Dunaje v Ma?arsku známé m?ste?ko Visegrád, kde v roce 1991 podepsali p?edstavitelé ?eskoslovenska, Polska a Ma?arska smlouvu o spolupráci.

www: Štúrovo.sk (stránky m?sta Štúrovo)
Turistická informa?ní kancelá? Štúrovo (info o m?st?)
Termální koupališt? Vadaš (areál vodních atrakcí ve Štúrovu)
M?sto Esztergom (m?sto Ost?ihom, ma?arsky)
Visegrád.hu (stránky m?ste?ka Visegrád)

Fotografie: Vadaš, s.r.o. Text: R. Vystr?il, LevneUbytovani.net


N a b í d k a
Úvod - ubytování
Čechy
Morava a Slezsko
Slovensko
Ukrajina
Polsko
Maďarsko
Hledání
Tipy na výlet
Ubytování ve světě
Přidat inzerát
O projektu
Kontakt

L a n g u a g e
česká verze slovenská verzia wersja polska українська версія
русская версия deutsche Version magyar verzió english version

P ř i h l á š e n í
Přihlásit se
Nový uživatel

D ů r a z   n a   k v a l i t u
Na kvalitě nám záleží!
Našli jste nepřesnost
v inzerátu ubytování?
Informujte správce

F a c e b o o k
Podpoř levné ubytování facebook.com/levneubytovaniBývají zde soutěže
o pobyty zdarma

S p o l u p r a c u j i   s
Hiking.Sk

Poiplie.sk

Duše Karpat


Design: Z. Reichl a R. Vystrčil